Voor alle offertes gelden algemene voorwaarden. Tevens kunt u hier de klachtenregeling inzien. CPC is sinds december 2011 gecertificeerd met de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

De medewerkers van CPC werken zonder gezagsrelatie als zelfstandige ondernemers samen. Zij zijn allen ingeschreven bij het CRKBO.